ГАЛЕРИЯ И УКАЗАНИЯ

Всички примери са взети от случйни валутни двойки. По чарта всичко е определено от изкуствения интелект с изключение на моментите в които се указва къде да се гледа.

AI индикатора “BULL-BEAR-BALLS” се разчита по следния начин:

поради сложния алгоритъм, който използва AI за да следи всяка възможност, трудно намерихме начин да се представи “видимо” информацията, която той “смила” и представя. За това нещата изглеждат и звучат странно: 

  • “зелени топки” – казваме когато биковете водят цената т.е. очакваме цената да се повиши.
  • “червени топки” – казваме когато мечките водят цената т.е. очакваме цената да падне.

ПРАВИЛА ЗА ТРЕЙД

  • дългата позиция може да се задържи, докато имаме “зелени топки” .
  • късата позиция може да продължи докато имаме  “червени топки”.
  • Цялата система за известяване на AI е лесна, просто е нужно време, докато окото придобие навик да разпознава структурата му.

ПРАВИЛА ЗА ТРЕЙД

  • можем да използваме “зелените топки” , като нива на съпротива(resistance levels)
  • можем да използваме  “червените топки”, като нива на поддръжка(support levels)
  • Пробива на тези региони водят до големи движения на цената