ГАЛЕРИЯ И УКАЗАНИЯ

Всички примери са взети от случайни валутни двойки. По чарта всичко е определено от изкуствения интелект с изключение на моментите, в които се указва къде да се гледа.

“Мускетарите” е един уникален и лесно разпознавяем начин, по който AI маркира основни нива на пазара, където цената се препдолага да смени посоката си или да се търси вход за позиция. Самия индикатор предтавлява стрелки, които могат да бъдат една, две или три с два основни цвята – жълт и бял:

  • Белия цвят, е когато цената има склонност да пада.
  • Жълт, когато е ориентирана да се качва.

Когато имаме една стрелка препдолагаме, че това образно казано д`Артанян е сам трудно би се справил. За това нивата, които се определят само с една стрелка се определят като силни нива на support & resistance. Основното правило е – винаги да гледай за тримата!